میز بازرسی استیل برای بازدید اولیه محصول یعنی زمانی که سبزی از مزرعه برای فرآوری وارد خط تولید می شود استفاده می گردد این دستگاه در ابتدای خط قرار گرفته و کلیه مراحل پاکسازی، ریشه زنی، ساقه زنی سبزی روی این دستگاه توسط اپراتور انجام می گیرد.

میز بازرسی استیل برای بازدید اولیه محصول یعنی زمانی که سبزی از مزرعه برای فرآوری وارد خط تولید می شود استفاده می گردد این دستگاه در ابتدای خط قرار گرفته و کلیه مراحل پاکسازی، ریشه زنی، ساقه زنی سبزی روی این دستگاه توسط اپراتور انجام می گیرد.

ابعاد:طول 200 عرض 100 ارتفاع 110 سانتیمتر
جنس بدنه: استیل
نوع عملکرد:
برق مصرفی: 
ظرفیت:

  1. قابل استفاده برای انواع محصولات، حبوبات، خشکبار، زیتون، خرما، گیاهان دارویی و….
  2. قابل ساخت در ابعاد و اندازه های گوناگون
  3. قابل استفاده در خطوط مختلف صنایع غذایی