از نظر حساسیت دستگاه های فلزیاب صنعتی باید بتوانند فلزات آهنی و غیر آهنی را با دقت یک تا 1/5میلیمتر حداکثر طبق استاندارد های بین المللی شناسائی کنند، این سیستم ها با بهره گیری از امواج رادیویی قادرند محصول نهائی را حین عبور از روی خط مورد بازرسی قرارداده و بسته آلوده را از خط خارج سازند،به طوری که هیچ گونه اثر سوئی بر روی مواد اعمال نکرده و هیچ گونه اختلالی در پروسه تولید به وجود نمی آورند .

امروزه اطمینان از محصول نهائی ایمن پاشنه آشیل کارخانجات مواد غذائی در سرتاسر دنیا می باشد به طوری که همواره این دقدقه برای آنها وجود دارد که توسط مصرف کننده مورد تعقیب قضائی قرارنگیرند که هم اعتبارشان دچار خدشه نشود و هم از ضررهای هنگفت مالی از بابت پرداخت غرامت به  مصرف کنندگان در امان باشند .

موبایل :09121341607 تلفن :02632756741