اسامی تعدادی از شرکت های غذایی که این شرکت با آن ها همکاری داشته است حضورتان اعلام میگردد:
1- شرکت پارس مینو
2- شرکت بیسکویت گرجی
3- شرکت مزمز
4- شرکت آیدین
5- شرکت نیک پارس (اسنک یامی )
6- شرکت شیوا (پاستیل شیبا)
7- گروه صنعتی بهشهر( سویای سبحان)
8- شرکت ستاره یخی آسیا ( ب آ)
9- شرکت سفره رنگین دریا ( مارین)
10- شرکت کماج صبا (خوتکا)
11- صاردات خاورمیانه
12- صادرات خشکبار ایران
13- صادرات پسته درخت الماس سبز
14- صادرات خرمای نوش خند
15- اتحادیه صادرکنندگان خرما با بیش از 70 عضو
16- شرکت کماج صبا (خوتکا)
17- اتحادیه صادر کنندگان خشکبار آذربایجان با 50 عضو
و بسیاری از شرکت های معتبر