اسالیسر ورقه اي S96 K

طرح: استيل 304
ظرفيت : بسته به نوع ميوه و سرعت انتخابی بين 400 الی 600 کيلو ساعت
کاربرد : قابليت اسالیس کردن یکنواخت و یکدست ميوه جاتیمانند
پرتغال ،سيب،کيوی،موز،گوجه فرنگی،پياز و موارد مشابه

موبایل : 09121341607 تلفن ثابت :02632756741